Medyczne Centrum
Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

W pierwszej kolejności, założenie konta w SMK, umożliwi Państwu potwierdzenie wykonywania zawodu przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Po potwierdzeniu posiadanych uprawnień mogą Państwo korzystać ze wszystkich możliwości Systemu zgodnie z przepisami prawa.

Do korzystania z SMK niezbędny będzie:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje)
 • możliwość potwierdzania tożsamości – najbardziej przydatną i uniwersalną formą jest profil zaufany ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można uzyskać TUTAJ)

UWAGA: Profil zaufany należy założyć i potwierdzić przed założeniem konta w SMK.

Instrukcja zakładania profilu zaufanego:

Założenie konta w SMK:
Indywidualne konto w SMK zakłada się poprzez stronę: https://smk.ezdrowie.gov.plSzczegółowe informacje jak należy założyć konto znajdują się w poniższej instrukcji.

Instrukcja zakładania konta w SMK:

Potwierdzenie tożsamości:
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP lub
 • właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.